Wedstrijdreglement

Posted by Ceessie55 On januari - 3 - 2013

Wedstrijdreglement Presidentscup

1. Toepassing van de regels.

Er wordt gespeeld volgens de regels zoals vastgesteld door de R&A.

Het gebruik van technische hulpmiddelen zoals een afstandmeter of GPS is toegestaan. Degene die gebruik maakt van deze hulpmiddelen zal dit volgens de afgesproken etiquette regels van de Presidentscup vooraf aan zijn tegen- en medespelers kenbaar maken.

Thuis spelende team slaat op hole 1 of hole 10 als eerste af.

Vrouwelijke golfers slaan af van van de rode tee.

Discussies tijdens de wedstrijd over de juiste toepassing van de regels dienen tussen de spelers onderling te worden opgelost. Indien desondanks een verschil van mening blijft bestaan dan wordt dit na afloop voorgelegd aan de regelcommissie die vervolgens een voor alle partijen bindende beslissing neemt.

2. Voorkomen van Slow Play.

a) Uitholen hoeft niet bij Matchplay.

Bij matchplay hoef je niet uit te holen m.a.w. indien je een hole die gespeeld wordt niet meer kunt winnen dan wordt je geacht de hole op te geven. Voorbeeld: als je tegenstander die laatste put zeker zal uitholen of indien je zelf al zo veel slagen achter staat en je tegenstander al op de green ligt dat uitspelen van de hole geen zin meer heeft.

Laat als je de hole “opgeeft” dit duidelijk merken aan je tegenstander door het expliciet hem/haar te melden. Dit voorkomt onnodig lang doorspelen.

b) Slaan van een provisional.

Sla bij twijfel of je je bal na een slag nog zult vinden of mogelijk ‘out of bounds’ ligt, ALTIJD een provisionele bal en meldt dit expliciet aan je tegenstander. Zonder vermelding is het automatisch een tweede bal en dus de derde slag. Indien je geen provisional slaat en je vindt je bal binnen de maximum tijd dat gezocht mag worden niet terug dan ga je omwille van de doorloopsnelheid NIET TERUG naar de plek waar vandaan je de bal geslagen hebt maar vervolg je het spel door een bal te droppen op ongeveer de plek waar de oorspronkelijke bal is zoekgeraakt (niet dichter bij de hole) met bijtelling van 2 extra slagen.

NB In de “greensome” speelt je partner de volgende slag, ongeacht het feit dat er strafslagen bij komen.

c) Principe van ready -> play.

Om de doorloopsnelheid tijdens een ronde te verhogen geldt als regel het zogenaamde “ready – play” principe.
Dit houdt in dat degene die klaar is om zijn/haar bal te spelen die ook speelt en niet wacht tot de ander (die de eer heeft of verder van de hole ligt) zijn/haar bal heeft gespeeld.

Let op: de regel bij Matchplay dat je je tegenstander mag vragen de slag over te doen omdat hij/zij voor de beurt heeft gespeeld wordt daarmee buiten toepassing verklaard.

3. Teamsamenstelling en opstelling spelers.

Elk team stelt per wedstrijd maximaal 6 wedstrijdspelers op. De namen en handicaps van de op te stellen spelers worden doorgegeven aan El Presidente. Opstelling, verrekening van handicaps zullen minimaal een dag voor aanvang van de wedstrijd aan beide partijen bekend worden gemaakt. De flightindeling voor die wedstrijd wordt door El Presidente  bepaald waarbij het streven is om spelers met een min of meer gelijke handicap tegen elkaar te laten spelen. Dit om het spelen van scratch wedstrijden te bevorderen.

Indien een team onverhoopt met minder dan 6 spelers aan de start verschijnt en/of een speler voortijdig de wedstrijd moet verlaten dan wordt de partij waarvoor geen speler kan worden opgesteld en/of de holes die niet worden uitgespeeld als verloren beschouwd. De punten worden toegekend aan de tegenpartij.

4. Handicaps.

Spelers hebben een bij de NGF geregistreerde handicap.

5. Spelvorm.

De 1e negen holes is Single matchplay. Een wedstrijd waarbij één speler speelt tegen één andere speler. Elke speler speelt zijn eigen bal.

De 2e negen holes is Greensome. Een wedstrijd waarbij twee spelers van hetzelfde team een koppel vormen. Op elke hole slaan beide teamleden af. Dan moet voor de volgende slag worden bepaald met welke bal de teamleden om-en-om de hole uitspelen. Strafslagen hebben geen invloed op de volgorde van spelen m.a.w. als speler A een strafslag oploopt (bijvoorbeeld bij slag 1) dan doet speler B toch de volgende slag (dus slag 3).

Extra moeilijkheid bij de greensomes is dat van iedere speler van een team minimaal 4 keer zijn/haar bal wordt gekozen na de afslag van de tee. 1 afslag is dan uiteindelijk optioneel.

6. Handicapverrekening.

Handicapverrekening gaat volgens de richtlijnen van de NGF en wordt altijd toegepast over 18 holes van de laagste stroke index tot en met de hoogste. (1 – 18).

A. Singles: 75% van het volle verschil tussen de playing handicaps van de 2 spelers.

B. Greensome: 50% verschil tussen de gezamenlijk playing handicap per team.

Maximaal is bepaald dat zowel bij de Singles als bij de koppels een maximum van 1 slag over 9 holes  wordt toegekend. 

Exacte handicaps waarbij het verschil kleiner is dan 4 is, spelen ten alle tijde scratch. Dit geldt zowel voor de singles als de koppels

7. Puntentelling.

In de Singles ontvang je voor elke gewonnen hole 1 punt. Als de hole wordt gehalveerd dan ontvangt elke speler een ½ punt.

In de Greensome wedstrijden ontvangt een koppel voor elke gewonnen hole 2 punten. Als de hole wordt gehalveerd ontvangt elk koppel 1 punt.

Alle punten over de gespeelde holes van zowel de Single als de Greensome match worden bij elkaar opgeteld. Per flight moet het totaal uitkomen op 36 punten= 18 punten voor de singles en 18 punten voor de greensome.

In theorie betekent dit dat een team van zes spelers (3 flights) op een wedstrijddag de maximale score van 108 punten kan halen. In THEORIE.

8. Indienen scores.

De teamcaptain of iemand namens hem/haar dient na afloop van de wedstrijd de scores in van zijn/haar team bij El Presidente of zijn vervanger. Deze scores zijn met de tegenpartij afgestemd en er is wederzijdse overeenstemming over de juistheid daarvan.