Spelvormen, Spelregels en Puntentelling

Posted by Ceessie55 On januari - 2 - 2013

SPELVORMEN

Spelvorm Presidentscup is MATCHPLAYElke te spelen hole is eigenlijk een wedstrijd op zich.

De 1e negen holes is Single matchplay. Een wedstrijd waarbij één speler speelt tegen één andere speler. Elke speler speelt zijn eigen bal. Winnaar is de speler die de hole in het minste aantal slagen heeft gespeeld, inclusief handicapverrekening. Alle holes dienen gespeeld te worden want elke hole telt mee voor de punten.

De 2e negen holes is Greensomes matchplay. Een wedstrijd waarbij twee spelers een team vormen. Beide teamleden slaan af van elke afslagplaats. Hierna wordt door het team bepaald welke bal het beste ligt en met die bal wordt om en om verder gespeeld. Als moeilijkheid is geïntroduceerd dat van elke speler 4 x de afslag wordt gekozen en 1 afslag is optioneel.
Indien de beste bal van A wordt gekozen dan slaat B de 2e slag en visa versa totdat de hole is beëindigd.
Winnaar van de hole is het team welke de hole in het minste aantal slagen heeft gespeeld, inclusief handicapverrekening.
Ook hier worden alle holes gespeeld want elke hole telt mee voor de punten.

HANDICAPVERREKENING

Percentages handicapverrekening Presidentscup

Handicapverrekening voor Singles = 75% van het verschil tussen de playing handicaps van beide spelers.
Handicapverrekening voor Greensomes = 50% van het verschil van optelling playing handicap team A minus optelling team B.

SPELREGELS

Spelregels handicapverrekening

Handicapverrekening wordt altijd toegepast over 18 holes van de laagste stroke index  tot en met de hoogste. (1 – 18)

Om spannende wedstrijden te bevorderen is bepaald bij de Single Matchplay wedstrijden:
– Indien het verschil tussen de exacte handicaps kleiner gelijk is dan 4, men de wedstrijd altijd scratch speelt.
– Indien het verschil groter is dan 4 wordt de normale handicapverrekening toegepast waarbij bij spelers met handicap:
36 – maximaal 9 holes 1 slag; presidentscup houdt geen rekening met clubhandicaps.
30 – 35.9 maximaal 6 holes 1 slag;
< 30 maximaal 4 holes 1 slag;

Om spannende wedstrijden te bevorderen is bepaald dat bij de Greensomes:
– Indien het verschil tussen het totaal van exacte handicaps tussen de teams kleiner gelijk is dan 4 men de
wedstrijd altijd scratch speelt.
– Indien het verschil groter is dan 4 wordt de normale handicapverrekening toegepast waarbij in
acht wordt genomen dat bij toegekende extra slagen de hoogste handicap leidend is rekening houdend met navolgende staat:
36 – maximaal 9 holes 1 slag; presidentscup houdt geen rekening met clubhandicaps.
30 – 35.9 maximaal 6 holes 1 slag;
< 30 maximaal 4 holes 1 slag;

De spelregels zoals voorgeschreven door R&A en vertaald door de NGF worden nagestreefd. Er wordt uitgegaan van enig basiskennis van de deelnemer over toepassing van de golfregels en etiquette regels. Strafslagen etc bij spelvorm matchplay wordt als bekend geacht, bijvoorbeeld wanneer een hole verliest.

Andere bekende regels met 2 strafslagen maar waardoor in Matchplay je de hole verliest zijn:

Het met de club raken van de ondergrond in een hindernis, behalve tijdens de slag. Het is ook niet
toegestaan om in de achterzwaai de grond te raken. Hindernissen zijn bunkers of waterhindernissen,
ook droge waterhindernissen.

 • Het raken van de vlaggenstok tijdens het putten als de bal op de green ligt
 • Het spelen van een verkeerde bal
 • Wanneer van de verkeerde afslagplaats gespeeld wordt, handelt u tegen de regels
 • Advies vragen of geven aan andere spelers, behalve met betrekking tot afstanden
 • Het veranderen van de omgeving van de bal om een betere positie te krijgen. Het is ook niet
  toegestaan iets uit de bunker te verwijderen behalve de hark. Ook het wegvegen van dauw op de
  green wordt gezien als een verbetering.
 • Het verwijderen van spikemarks mag alleen na het putten
 • Een hulpmiddel, bijvoorbeeld uw tas, gebruiken om de speellijn aan te geven
 • Het onnodig ophouden van het spel

MAAR VOOR ALLE ZEKERHEID MELD IK MAAR EVEN DAT IN DEZE COMPETITIE MEN NIET MET HET MES OP DE KEEL GAAT SPELEN HET BLIJFT TEN ALLE TIJDE EEN SPELLETJE VOOR GOLFERS DIE NU EENS EEN ANDERE SPELVORM SPELEN DAN DAT MEN DIE GEBRUIKELIJK DOET BIJ EEN RONDJE GOLF. HET IS NIET ONZE BROODWINNING. DUS PAS DE REGELS TOE IN DE GEEST VAN DE WEDSTRIJD.

Er is één situatie die bij matchplay wel toegestaan is:

 • Het tijdens het putten raken van de bal van een medespeler

Handicaps.

Spelers hebben een bij de NGF geregistreerde handicap.
Presidentscup kent geen clubshandicaps (36,1 of hoger tot maximaal 54) deze spelers krijgen een toegekende handicap van 36,0
Doordat de NGF het verplicht spelen van 3/4 Q-kaarten heeft losgelaten ontstaat de situatie dat spelers veel beter spelen dan het cijfertje bij de NGF. De Presidentscup zal in deze situatie een handicap toekennen aan die persoon die overeenkomt met zijn spelkwaliteit. Hiermee worden de zogenaamde duikboten in het dok gelaten.

Vrouwelijke golfers
vrouwelijk golfers slaan ongeacht de hoogte van handicap slaan altijd af vanaf de rode tee.

Technische hulpmiddelen
Zijn toegestaan zoals GPS horloges en Verrekijkers voor afstanden. In kader van etiquette regels zeg het wel tegen je medeflightgenoten voordat je de 1e bal afslaat.

Discussies:

discussies tijdens de wedstrijd over de juiste toepassing van de regels dienen tussen de spelers onderling te worden opgelost. Indien desondanks een verschil van mening blijft bestaan dan wordt dit na afloop voorgelegd aan de regelcommissie die vervolgens een voor alle partijen bindende beslissing neemt.

Voorkomen van Slow Play.

 1. a) Uitholen hoeft niet bij Matchplay.

Bij matchplay hoef je niet uit te holen m.a.w. indien je een hole die gespeeld wordt niet meer kunt winnen dan wordt je geacht de hole op te geven. Voorbeeld: als je tegenstander die laatste put zeker zal uitholen of indien je zelf al zo veel slagen achter staat en je tegenstander al op de green ligt dat uitspelen van de hole geen zin meer heeft.

Laat als je de hole “opgeeft” dit duidelijk merken aan je tegenstander door het expliciet hem/haar te melden. Dit voorkomt onnodig lang doorspelen.

 1. b) Slaan van een provisional.

Sla bij twijfel of je je bal na een slag nog zult vinden of mogelijk ‘out of bounds’ ligt, ALTIJD een provisionele bal en meldt dit expliciet aan je tegenstander. Zonder vermelding is het automatisch een tweede bal en dus je derde slag. Indien je geen provisional slaat en je vindt je bal binnen de maximum tijd dat gezocht mag worden niet terug dan ga je omwille van de doorloopsnelheid NIET TERUG naar de plek waar vandaan je de bal geslagen hebt maar vervolg je het spel door een bal te droppen evenwijdig aan ongeveer de plek waar de oorspronkelijke bal is zoekgeraakt op de fairway (niet dichter bij de hole) met bijtelling van 2 extra slagen.

NB In de “greensome” speelt je partner de volgende slag, ongeacht het feit dat er strafslagen bij komen.

 1. c) Principe van ready -> play.

Om de doorloopsnelheid tijdens een ronde te verhogen geldt als regel het zogenaamde “ready – play” principe.
Dit houdt in dat degene die klaar is om zijn/haar bal te spelen die ook speelt en niet wacht tot de ander (die de eer heeft of verder van de hole ligt) zijn/haar bal heeft gespeeld.

Let op: de regel bij Matchplay dat je je tegenstander mag vragen de slag over te doen omdat hij/zij voor de beurt heeft gespeeld wordt daarmee buiten toepassing verklaard.

Teamsamenstelling en opstelling spelers.

Elk team stelt per wedstrijd maximaal 6 wedstrijdspelers op. De namen en handicaps van de op te stellen spelers worden doorgegeven aan El Presidente. Opstelling, verrekening van handicaps zullen minimaal een dag voor aanvang van de wedstrijd aan beide partijen bekend worden gemaakt. De flightindeling voor die wedstrijd wordt door El Presidente  bepaald waarbij het streven is om spelers met een min of meer gelijke handicap tegen elkaar te laten spelen. Dit om het spelen van scratch wedstrijden te bevorderen.

Indien een team onverhoopt met minder dan 6 spelers aan de start verschijnt en/of een speler vroegtijdig de wedstrijd moet verlaten dan wordt de partij waarvoor geen speler kan worden opgesteld en/of de holes die niet worden uitgespeeld als verloren beschouwd. De punten worden toegekend aan de tegenpartij.

PUNTENTELLING.

In de Singles ontvang je voor elke gewonnen hole 1 punt. Als de hole wordt gehalveerd dan ontvangt elke speler een ½ punt.

In de Greensome wedstrijden ontvangt een koppel voor elke gewonnen hole 2 punten. Als de hole wordt gehalveerd ontvangt elk koppel 1 punt.

Alle punten over de gespeelde holes van zowel de Single als de Greensome match worden bij elkaar opgeteld. Per flight moet het totaal uitkomen op 36 punten= 18 punten voor de singles en 18 punten voor de greensome.

In theorie betekent dit dat een team van zes spelers (3 flights) op een wedstrijddag de maximale score van 108 punten kan halen. In THEORIE.

INDIENEN SCORES.

De teamcaptain of iemand namens hem/haar dient na afloop van de wedstrijd de scores in van zijn/haar team bij El Presidente of zijn vervanger. Deze scores zijn met de tegenpartij afgestemd en er is wederzijdse overeenstemming over de juistheid daarvan.